Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Adhedhasar tembang kasebut, bisa di- mangreteni yen paugerane tembang Dhandhang Gula yaiku.... A.101,

 Yogyanira kang para prajurit,

Lamun bisa sira anuladha.

Duk ing nguni caritane,

Andelira Sang Prabu,

Sasrabahu ing Maespati,

Aran Patih Suwanda,

Lelabuhanipun, Kang ginelung triprakara,

Guna, kaya, purun ingkang den antepi.

Nuhoni trah utama.


Adhedhasar tembang kasebut, bisa di- mangreteni yen paugerane tembang

Dhandhang Gula yaiku....


A.101, 10a, 8e, 7u, 91, 7a, 6u, 8a, 121, 7a

B.8u, 81, 8a, 81, 8a, 8i 

C.7u, 10u, 121, 8u, 80

D.8a, 111, 81, 7u, 12a, 8u, 8a

E.121, 6a, 81, 8a

Post a Comment for "Adhedhasar tembang kasebut, bisa di- mangreteni yen paugerane tembang Dhandhang Gula yaiku.... A.101,"