Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bab kasebut ditindakake Karna amarga A. watak kendel

 Karna iku sejatine isih sedulure Pandhawa, nanging beda bapak nunggal Ibu. Kawit cilik, Karna diopeni dening kusir lan nalika wis diwasa didadekake senapati perang dening Kurawa. Ana ing Perang Baratayuda, Karna perang nglawan Arjuna, sedulure dhewe. dheweke nduweni.....


Bab kasebut ditindakake Karna amarga


A. watak kendel

B. Jiwa patriotisme

C. watak seneng bales budi

D. karep bisa mrantasi sakabehe pegawean

E. watak wengis

Post a Comment for "Bab kasebut ditindakake Karna amarga A. watak kendel"