Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"Guna bisa saniskareng karya" Gatra kapindho kasebut menawa di- gancarake dadi.... A. kaya dene

"Guna bisa saniskareng karya"

Gatra kapindho kasebut menawa di-

gancarake dadi....


A. kaya dene nalika paprangan negara Manggada

B. prajurit kudu prihatin ing saben wayah C. kewanenane wis nyata nalika perang

tandhing karo Dasamuka

D. guna bisa mrantas gawe supaya dadi

unggul

E tumindaka kang titi tan ati-ati menawa

dadi prajurit

Post a Comment for ""Guna bisa saniskareng karya" Gatra kapindho kasebut menawa di- gancarake dadi.... A. kaya dene"