Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"Yogyanira kang para prajurit" Gancarane gatra kasebut yaiku...

 "Yogyanira kang para prajurit"

Gancarane gatra kasebut yaiku...

A.Becike kang ditindakake para prajurit.

B. Prabu Sasrabahu ing Maespati. 

C. Lelabuhan kaperang telung prakara.

D. Guna, kaya, purun kang diantepi.

E. Setya marang rajane.

Post a Comment for ""Yogyanira kang para prajurit" Gancarane gatra kasebut yaiku..."