Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"Kumbakarna kinen mangsah junt" gatra kasebut nduweni teges A. Kumbakarna

 Kumbakama kinen mangsah jurit,

Mring kang raka sira tan lenggana, Nglungguhi kasatriyane,

Ing tekad datan purun,

Amung cipta labuh nagari,

Lan noleh yayah rena,

Myang leluhuripun,

Wus mukti aneng Ngalengka,

.......

Punagi mati ngrana.


"Kumbakarna kinen mangsah junt" gatra kasebut nduweni teges

A. Kumbakarna duka amarga akeh prajurit

kang pejah.

B. Kumbakarna didhawuhi maju perang.

C. Kumbakarna ora mbantah jalaran nglungguhi (netepi) watak satriyane.

D. Kumbakarna satriyane Ngalengka.

E. Kumbakarna nadyan wujud raseksa,

nanging tansah nggayuh kautaman.

Post a Comment for ""Kumbakarna kinen mangsah junt" gatra kasebut nduweni teges A. Kumbakarna"