Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Manut surasane tembang kasebut, pawongan kang kasoran yuda dening Patih Suwanda yaiku. A. wong kang kawisesa

 Lire lalabuhan triprakawis,

Guna bisa saniskareng karya.

Binudi dadi unggule,

Kaya sayektinipun,

Duk bantu prang Manggada nagri, Amboyong putri dhomas,

Katur ratunipun,

Purune sampun tetela,

Aprang tandhing lan ditya Ngalengka nagri,

Suwanda mati ngrana.


Manut surasane tembang kasebut, pawongan kang kasoran yuda dening Patih Suwanda yaiku.

A. wong kang kawisesa

B. wong kang andon yuda

C. wong kang culika tindak-tanduke

D. para dhomas 

E. Dasamuka

Post a Comment for "Manut surasane tembang kasebut, pawongan kang kasoran yuda dening Patih Suwanda yaiku. A. wong kang kawisesa"