Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"Suprandene nggayuh utami" Tegese gatra kasebut yaiku A. kaya dene

 "Suprandene nggayuh utami"

Tegese gatra kasebut yaiku

A. kaya dene nalika paprangan ing negara Ngalengka

B. prajurit kudu prihatin ing saben wayah C. kekendelane wis nyata nalika perang tandhing karo Dasamuka

D. supaya dadi apik

E. tumindaka kang titi lan ngati-ati menawa dadi prajurit

Post a Comment for ""Suprandene nggayuh utami" Tegese gatra kasebut yaiku A. kaya dene "