Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Paraga kang dicritakake ing tembang kesebut yaiku.... A. Arjuna Sasrabahu

 Yogyanira kang para prajurit,

Lamun bisa sira anuladha,

Duk ing nguni caritane,

Andelira Sang Prabu,

Sasrabahu ing Maespati,

Aran Patih Suwanda,

Lelabuhanipun,

Kang ginelung triprakara,

Guna, kaya, purun ingkang den antepi,

Nuhoni trah utama.


Paraga kang dicritakake ing tembang kesebut yaiku....

A. Arjuna Sasrabahu

B. Kumbakarna

C. Patih Suwanda

D. Adipati Karena

E. Raden Arjuna

Post a Comment for "Paraga kang dicritakake ing tembang kesebut yaiku.... A. Arjuna Sasrabahu"