Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Paraga kang gugur mbelani negarane sakapangamuke wadyabala Prabu Ramawijayayaiku

Paraga kang gugur mbelani negarane saka  pangamuke wadyabala Prabu Ramawijaya  yaiku...


A. Arjuna Sasrabah

B. Adipati Karna

C. Patih Suwanda

D. Kumbakama 

E. Sumantri 

Post a Comment for "Paraga kang gugur mbelani negarane sakapangamuke wadyabala Prabu Ramawijayayaiku"