Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prajurit sing dicritakake ing tembang kasebut asmane... A. Duryudana

 Wonten malih tuladhan prayogi,

Satriya gung nagari Ngalengka,

Sang Kumbakama arane,

Tur iku warna diyu,

Suprandene nggayuh utami,

Duk wiwit prang Ngalengka,

Dennya darbe atur,

Mring raka amrih raharja,

Dasamuka tan kengguh ing atur yekti,

Dene mengsah wanara.


Prajurit sing dicritakake ing tembang kasebut asmane...

A. Duryudana

B. Kumbakama

C. Suwanda

D. Karna

E. Dasamuka

Post a Comment for "Prajurit sing dicritakake ing tembang kasebut asmane... A. Duryudana"