Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tembung ateges "prayogi" ing tembang kasebut ateges A. nesu

 Wonten malih tuladhan prayogi,

Satriya gung nagari Ngalengka,

Sang Kumbakama arane,

Tur iku warna diyu,

Suprandene nggayuh utami,

Duk wiwit prang Ngalengka,

Dennya darbe atur,

Mring raka amrih raharja,

Dasamuka tan kengguh ing atur yekti,

Dene mengsah wanara.


Tembung ateges "prayogi" ing tembang

kasebut ateges

A. nesu

B. wungu

C. isin

D. getun

E. becik

Post a Comment for "Tembung ateges "prayogi" ing tembang kasebut ateges A. nesu"