Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tembung "binudi" ing tembang kasebut ateges.... A. kawruh

 Lire lalabuhan triprakawis,

Guna bisa saniskareng karya.

Binudi dadi unggule,

Kaya sayektinipun,

Duk bantu prang Manggada nagri, Amboyong putri dhomas,

Katur ratunipun,

Purune sampun tetela,

Aprang tandhing lan ditya Ngalengka nagri,

Suwanda mati ngrana.


Tembung "binudi" ing tembang kasebut ateges....

A. kawruh

B. prajanjen

C. usada

D. akal

E. ati

Post a Comment for "Tembung "binudi" ing tembang kasebut ateges.... A. kawruh"