Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"Nuhoni trah utama" Gancarane gatra kasebut yaiku... A. Kabeh bisa

 "Nuhoni trah utama" 

Gancarane gatra kasebut yaiku...


A. Kabeh bisa niru kaya dedongengan jaman kuna.

B. Ngantepi trahing wong utama. 

C.Bisa mrantasi gawe supaya dadi unggul.

D. Lelabuhan kaperang telung prekara.

E. Guna, kaya, purun kang diantepi

Post a Comment for ""Nuhoni trah utama" Gancarane gatra kasebut yaiku... A. Kabeh bisa"