Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ukara kang trep kanggo njangkepi tembang kasebut yaiku... A. Kang ginelung

 Kumbakama kinen mangsah jurit,

Mring kang raka sira tan lenggana, Nglungguhi kasatriyane,

Ing tekad datan purun,

Amung cipta labuh nagari,

Lan noleh yayah rena,

Myang leluhuripun,

Wus mukti aneng Ngalengka,

.......

Punagi mati ngrana.


Ukara kang trep kanggo njangkepi tembang kasebut yaiku...

A. Kang ginelung tri prakara.

B. Mring raka amrih raharja.

C. Bratayuda ingadegken senapati

D. Arsa rinusak ing bala kapi 

E. Suwita mring Sang Kurupati.

Post a Comment for "Ukara kang trep kanggo njangkepi tembang kasebut yaiku... A. Kang ginelung"