Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Watake prajurit kang dicritakake ing tembang kasebut yaiku.... A. sereng

 Wonten malih tuladhan prayogi,

Satriya gung nagari Ngalengka,

Sang Kumbakama arane,

Tur iku warna diyu,

Suprandene nggayuh utami,

Duk wiwit prang Ngalengka,

Dennya darbe atur,

Mring raka amrih raharja,

Dasamuka tan kengguh ing atur yekti,

Dene mengsah wanara.


Watake prajurit kang dicritakake ing tembang kasebut yaiku....

A. sereng

B. umuk

C. drengki srei

D. gampang percaya

E. mbela bebener

Post a Comment for "Watake prajurit kang dicritakake ing tembang kasebut yaiku.... A. sereng"