Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Watake tembang Dhandhang Gula kasebut yaiku.... A. sareh

 Lire lalabuhan triprakawis,

Guna bisa saniskareng karya.

Binudi dadi unggule,

Kaya sayektinipun,

Duk bantu prang Manggada nagri, Amboyong putri dhomas,

Katur ratunipun,

Purune sampun tetela,

Aprang tandhing lan ditya Ngalengka nagri,

Suwanda mati ngrana.


Watake tembang Dhandhang Gula kasebut yaiku....

A. sareh

B.nantang

C. galak

D. luwes

E.sereng

Post a Comment for "Watake tembang Dhandhang Gula kasebut yaiku.... A. sareh"