Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nek ape nyebrangi segoro, kudu numpak i

Nek ape nyebrangi segoro, kudu numpak i....

a. Becak
b. Bis
c. Prau
d. Sepur

Jawabane
c. Prau

Panjelasane
“c. Prau” iku bener, amarga yen nyebrangi segoro (laut) biasané kudu numpak prau. Dadi, pilihan “c. Prau” iku sing paling cocok.

Post a Comment for "Nek ape nyebrangi segoro, kudu numpak i"