Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pegunungan iku panggonan wisata seng akeh

Pegunungan iku panggonan wisata seng akeh?

a. Wit witane
b. Sapine
c. Setane
d. Sampahe

Jawabane
a. Wit witane

Panjelasane
“a. Wit witane” iku bener, amarga pegunungan biasané dadi panggonan wisata sing akeh wit-witane. Dadi, pilihan “a. Wit witane” iku sing paling cocok.

Post a Comment for "Pegunungan iku panggonan wisata seng akeh"